Loading posts...
 • WAAROM ‘N GEMEENSKAP SOOS DIALOOG? – Roedolf Botha

  Ek beskou myself as ’n redelike positiewe ou, maar as ek dit nog een keer moet hoor dan vang ek ’n fit! Ek sit soveel keer met mense wat struikelblokke beleef op hulle pad na geloof wat vir my vrae vra soos “Roedolf, waarom is daar soveel pyn en swaarkry in ons wêreld indien daar…

 • HOMOSEXUALITY – Herman Carstens

  Starting points for winsome conversations This has become a divisive issue: both among Christians, and between conservative Christians and gay people. Since I am confronted with this quite often, I wrote this piece to organise my own thoughts, and to start conversations rather than end them. God loves gay people. Not only that; he actually…

 • WAAR KOM DIE MOREEL-ETIESE KODE BINNE-IN ALLE MENSE VANDAAN? – Roedolf Botha

  Dit was C S Lewis, die briljante voormalige ateïs en dosent in Middeleeuse Engels aan Oxford, wat tot geloof gekom het as gevolg van sy waarneming van ‘n moraliteit in alle mense. Hy vertel hoedat hy altyd teen geloof beswaar gemaak het deur te protesteer oor al die lyding, swaarkry en ongeregtigheid in die wêreld.…

 • THE GOD ELUSION – Herman Carstens

  Jesus has a very special love for you. As for me, the silence and the emptiness is so great that I look and do not see, listen and do not hear… I call, I cling, I want — and there is no One to answer — no One on Whom I can cling — no,…

 • THE SEMIOTIC ARGUMENT AGAINST NATURALISM – Herman Carstens

  Although I am not really interested in evolution debates generally, I recently came across a piece written by John Lennox that seemed to be so fresh and interesting that my mind ticked over with its implications until late that night. Lennox is a mathematician at Oxford, and a prolific author and debater. Few responsible scientists…

 • THE THINGS WE USED TO BELIEVE – Herman Carstens

  Like childhood photographs, the things we used to believe remind us of who we are and how we got here. I asked some friends to join me in listing a few things that we don’t believe anymore. That chewing gum is made from black peoples’ snot Being myself is having a dark side Work is…

 • LIEF VIR GOD – MET JOU HELE VERSTAND – Udo Karsten

  “A mind is a terrible thing to waste.” Van alle mense behoort Christene die implikasie van hierdie sinspreuk die beste te verstaan. Want om na die beeld, die gelyk­enis van ’n oneindige, ewige en persoonlike God geska­pe te wees, gee onmeetbare waarde aan ’n mens se in­tel­lektuele lewe. Die Christen wat daarna strewe om sy…

 • SPROKIES EN DIE GOEIE NUUS VAN JESUS – Roedolf Botha

  Sprokies kan ons help om die Bybel beter te verstaan. Trouens, ek glo dat ons die Bybel te veel kan vereng en misverstaan omdat ons te min maak van sprokies in ons eie lewens. Dit kan ons selfs help om die evangelie te aanvaar! Dis wat gebeur het met die bekende skrywer en Oxford dosent…

 • OPTIMAL BELIEFS – Herman Carstens

  This was a TGIF talk, the blurb of which read: Engineers use computer algorithms to solve a vast array of difficult problems, from route finding to code breaking to car design to generating jokes. The ways in which computers optimise under uncertainty has interesting implications for how we form our own beliefs. Join Herman for…

 • BEANTWOORD ATEÏSME EN AGNOSTISISME DIE ‘GROOT VRAE’ VAN DIE LEWE? – Roedolf Botha

  Die storie word vertel van twee matrose wat in ’n vreemde stad uit ’n kroeg uit stap in ’n digte mis in. Soos wat hulle hulleself probeer oriënteer kom daar ’n man na die kroeg toe aangestap met ’n indrukwekkende uniform en medaljes wat blink. Die twee dronkies mis dit egter alles en vra hom:…