contact b

Contact

Algemene navrae/General enquiries:

Geor Visser

072 786 3736
info@dialoog.org.za

Gemeente leier:

Chris de Beer

082 758 3550

chris@dialoog.org.za

Community leader:

Johan Erasmus

 082 491 2463

johan@dialoog.org.za

Visit Us

Oggende

Ons ontmoet elke Sondag, 09:30

by 75 Totius Straat, Groenkloof, Pretoria

Evenings

We meet every Sunday, 18:00

by 75 Totius Street, Groenkloof, Pretoria